Lähettäjätieto

Lähettäjätieto viittaa tietoihin, jotka liittyvät viestin tai tiedon lähettäjään. Tämä käsite voi esiintyä eri yhteyksissä riippuen siitä, minkä tyyppisestä viestinnästä tai tiedonvälityksestä on kyse.

Esimerkiksi sähköpostiviestissä lähettäjätiedot sisältävät yleensä lähettäjän sähköpostiosoitteen, nimen ja mahdollisesti muita tunnistetietoja. Sähköpostin lähettäjätiedot auttavat vastaanottajaa tunnistamaan, kuka viestin lähetti, ja ne voivat auttaa myös selvittämään mahdollisia turvallisuuskysymyksiä, kuten roskapostin tai huijausyritysten tunnistamista.

Tekstiviesteissä lähettäjätiedot voivat vaihdella hieman sen mukaan käytetäänkö matkapuhelinverkon SMS-tekstiviestipalvelua vai jotakin internetpohjaista pikaviestipalvelua. Yleensä tavallisessa matkapuhelinverkon tekstiviestissä lähettäjätiedot näkyvät puhelinnumeron muodossa ja vastaanottaja näkee lähettäjän numeron viestin saapuessa.

Internetpohjaisissa pikaviestipalveluissa, kuten WhatsAppissa, Telegramissa tai iMessagessa, lähettäjätiedot voivat sisältää käyttäjänimen tai profiilinimen, joka on valittu rekisteröinnin yhteydessä. Näissä palveluissa käyttäjänimi tai profiilinimi näkyy yleensä viestin alkuperäisenä lähettäjänä. Joissakin palveluissa voi nähdä myös lähettäjän profiilikuvan.

Ryhmätekstiviestit

Mobiilimarkkinointia kustannustehokkaasti

Ratkaisumme