Sanasto

SMS, RCS, VLN, 2FA ja lukemattomat muut tekstiviesteihin liittyvät termit ja lyhenteet saattavat joskus kuulostaa vierailta. Tämän vuoksi olemme koostaneet yhteen erilaisia alan termejä selityksineen.

Asiakaskokemuksen mittaaminen tekstiviestillä

Asiakaskokemuksen mittaaminen tekstiviestillä viittaa käytäntöön, jossa yritykset keräävät palautetta asiakkailtaan tekstiviestien välityksellä arvioidakseen asiakkaiden tyytyväisyyttä, kerätäkseen palautetta tai arvioita tuotteista tai palveluista sekä yleisesti ottaen saadakseen tietoa asiakaskokemuksesta. Tämä menetelmä perustuu lyhyisiin tekstiviesteihin, joita lähetetään asiakkaille joko automaattisesti tietyin väliajoin tai tiettyjen tapahtumien jälkeen, kuten oston tai asiakaspalvelutilanteen jälkeen. Asiakaskokemuksen mittaaminen tekstiviestillä voi tapahtua eri […]

Lue lisää

Asiakasviestintä

Asiakasviestintä viittaa kaikkiin vuorovaikutustapoihin ja viesteihin, jotka organisaatio lähettää asiakkailleen tai vastaanottaa heiltä. Tämä sisältää kaikki kommunikaatiokanavat, kuten sähköpostit, puhelut, tekstiviestit, sosiaalisen median viestit ja muut viestintämuodot. Tarkoituksena on ylläpitää hyvää asiakassuhdetta ja varmistaa, että asiakkaat saavat tarvitsemansa tiedon selkeällä ja tehokkaalla tavalla. Hyvä asiakasviestintä voi parantaa asiakastyytyväisyyttä, lisätä asiakkaiden sitoutumista ja luoda positiivista brändikuvaa. […]

Lue lisää

Automatisoidut tekstiviestit

Automatisoidut tekstiviestit ovat viestejä, jotka lähetetään automaattisesti ilman ihmisen välitöntä osallistumista. Tämä tapahtuu yleensä käyttämällä erityisiä ohjelmistoja tai järjestelmiä, jotka on suunniteltu lähettämään viestejä tietyin ehdoin tai määriteltyjen skenaarioiden perusteella. Esimerkkejä automatisoiduista tekstiviesteistä ovat: Automatisoidut tekstiviestit voivat parantaa tehokkuutta, säästää aikaa ja varmistaa, että tiettyjä viestejä lähetetään oikeaan aikaan tai tietyissä tilanteissa ilman manuaalista toimintaa. […]

Lue lisää

Brändiviestintä

Brändiviestintä tarkoittaa organisaation tai tuotteen luomaa viestintää, joka pyrkii muokkaamaan ja vahvistamaan brändiä eli yrityksen, tuotteen tai palvelun mielikuvaa asiakkaiden mielissä. Tämä voi kattaa monenlaisia ​​viestinnän muotoja, kuten markkinointiviestintää, mainontaa, julkisuussuhdetta, sosiaalista mediaa ja muuta. Yksi tärkeimmistä asioista on, että brändiviestinnässä säilytetään kohderyhmän huomio ja kiinnostus. Tekstiviestit voivat olla tehokkaita, koska ne ovat usein henkilökohtaisempia […]

Lue lisää

Bulkkilähetys

Tekstiviestien bulkkilähetys viittaa suureen määrään tekstiviestejä, jotka lähetetään samanaikaisesti useille vastaanottajille. Viestit voivat olla esimerkiksi markkinointiin ja mainontaan liittyviä, tiedotusviestejä tai muistutuksia asiakkaille. Bulkkilähetyksissä käytetään usein erityisiä palveluita tai ohjelmistoja, jotka mahdollistavat tehokkaan ja nopean viestien lähettämisen suurelle joukolle ihmisiä. Bulkkilähetyksiä tarjoavat palvelut voivat tarjota erilaisia toimintoja, kuten henkilökohtaisten tietojen personointi (esimerkiksi asiakkaan nimen lisääminen […]

Lue lisää

Chat

Chat (suomalaisittain chatti) on englanninkielinen sana ja se viittaa keskusteluun tai jutusteluun ihmisten välillä. Chat voi tapahtua eri muodoissa, kuten henkilöiden välisessä keskustelussa, tekstipohjaisissa viestipalveluissa tai jopa automaattisten chatbotien kanssa. Chat on yleensä lyhyt ja reaaliaikainen viestintätapa, joka voi tapahtua eri alustoilla, kuten chat-sovelluksissa, sosiaalisen median viestintävälineissä tai verkkosivustojen live-chat-palveluissa. Chatti on siten vuorovaikutteinen ja […]

Lue lisää

E-mail to/from SMS (Sähköpostit tekstiviesteiksi tai toisinpäin)

E-mail to/from SMS tarkoittaa käytännössä sitä, että sähköpostiviestejä voidaan lähettää ja vastaanottaa tekstiviestien välityksellä ja päinvastoin. Tämä liittyy yleensä palveluihin, jotka mahdollistavat sähköpostin ja tekstiviestien integroinnin. Näiden palvelujen avulla voit esimerkiksi lähettää sähköpostiviestin puhelimeen tekstiviestinä tai vastaanottaa tekstiviestejä sähköpostin kautta. Käytännössä tämä voi olla hyödyllistä silloin, kun haluat pysyä yhteydessä sähköpostiin, vaikka et ole tietokoneesi […]

Lue lisää

Edelleenlähetys

Tekstiviestin edelleenlähetys tarkoittaa viestin uudelleen lähettämistä tai jakamista eteenpäin. Kun henkilö edelleen lähettää sinulle tekstiviestin, hän saattaa välittää sen myös toisille ihmisille tai ryhmille. Tämä voi tapahtua esimerkiksi, jos viestissä on tärkeää tietoa, jota henkilö haluaa jakaa muille. Toisaalta, jos kyseessä on viesti, jonka olet itse saanut ja päätät edelleen lähettää sen eteenpäin, teet edelleenlähetyksen […]

Lue lisää

Emoji

Sana ”emoji” tulee japanin kielestä ja se koostuu sanoista ”e” (kuvaa) ja ”moji” (merkki). Emoji on pieni kuvakkeiden tai kuvien joukko, jotka ilmaisevat tunteita, käsitteitä tai muita ideoita. Ne ovat yleensä käytössä sähköisessä viestinnässä, kuten tekstiviesteissä, sosiaalisessa mediassa, sähköposteissa ja muissa verkkoviestintävälineissä. Emoji-merkit ovat kehittyneet yksinkertaisista hymiöistä monipuolisemmiksi ja monimutkaisemmiksi kuvakkeiksi, jotka voivat kuvata laajaa […]

Lue lisää

Erikoismerkit

Merkit, jotka eivät ole kirjaimia tai numeroita, kuten symbolit ja välimerkit, ja jotka voivat vaikuttaa tekstiviestin pituuteen. Erikoismerkit tekstiviesteissä viittaavat erilaisiin merkkeihin, jotka eivät ole kirjaimia tai numeroita. Nämä merkit kuitenkin voivat vaikuttaa tekstiviestin pituuteen. Yleisimpiä erikoismerkkejä ovat: Erikoismerkit voivat lisätä viesteihin ilmaisua, tunteita tai korostaa tiettyjä kohtia. Ne ovat yksi tapa rikastuttaa tekstiviestien viestintää.

Lue lisää

Flash-viesti

”Flash-viesti” viittaa erityiseen tekstiviestin lähetykseen, joka näkyy vastaanottajan puhelimessa heti sen saapuessa eikä vaadi vastaanottajalta erillistä toimintaa. Flash-viestit ovat eräänlainen pikaviestinnän muoto ja ne voivat olla hyödyllisiä tilanteissa, joissa välitön huomio on tarpeen. Muutamia flash-viestien olennaisia piirteitä: 1.      Näkyvyys: Flash-viesti tulee näkyviin välittömästi, kun se saapuu puhelimeen, eikä vastaanottajan tarvitse avata erillistä viestisovellusta […]

Lue lisää

GDPR

GDPR eli yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation) on Euroopan unionin asetus, joka astui voimaan toukokuussa 2018. Sen tarkoituksena on suojata henkilötietoja ja antaa yksilöille enemmän valvontaa omista henkilötiedoistaan. GDPR koskee kaikkia yrityksiä ja organisaatioita, jotka käsittelevät EU:n kansalaisten henkilötietoja, oli organisaatio sitten fyysisesti EU:ssa tai ei. GDPR edellyttää, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja […]

Lue lisää

HTTP POST

HTTP POST (HyperText Transfer Protocol POST) on yksi HTTP-metodeista, joita käytetään tietojen lähettämiseen verkkopalvelimelle. Se eroaa HTTP GET -metodista siinä, että se ei näytä tietoja suoraan URL:ssa, vaan lähettää ne pyynnön rungossa. HTTP POST -pyynnöt ovat yleensä tarpeen silloin, kun lähetettävät tiedot ovat suuria tai kun pyyntö voi muutoin sisältää arkaluonteisia tietoja. Tekstiviestipalveluissa HTTP POST […]

Lue lisää

Huijausviesti

Huijausviesti on viesti, joka on tarkoitettu petolliseksi tai harhaanjohtavaksi. Tällaiset viestit on usein suunniteltu huijaamaan vastaanottajaa paljastamaan henkilökohtaisia tietoja, kuten salasanoja, luottokorttitietoja tai muita arkaluontoisia tietoja. Huijausviestejä voidaan lähettää eri tavoin, kuten sähköpostitse, tekstiviesteinä, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta. Tyypillisiä esimerkkejä huijausviesteistä ovat niin kutsutut ”kalasteluviestit” (phishing), joissa yritetään saada uhri antamaan henkilökohtaisia tietoja väärennetyn […]

Lue lisää

Kaksisuuntainen viestintä

Yksinkertaisuudessaan tekstiviesteistä puhuttaessa kaksisuuntainen viestintä tarkoittaa sitä, että viestintä tapahtuu molempiin suuntiin eli sekä lähettäjältä vastaanottajalle että vastaanottajalta lähettäjälle. Perinteisissä tekstiviesteissä tämä tarkoittaa, että käyttäjä voi vastata saamaansa tekstiviestiin ja näin viestiketju etenee molempiin suuntiin. Teknologisesti katsottuna kaksisuuntainen viestintä edellyttää sellaista järjestelmää, joka tukee sekä viestien lähettämistä että vastaanottamista. Matkapuhelinverkot ja tekstiviestipalvelut on rakennettu tukemaan […]

Lue lisää

Kaksivaiheinen tunnistautuminen / 2FA

Kaksivaiheinen tunnistautuminen (engl. two-factor authentication, 2FA) on tietoturvakäytäntö, joka lisää verkkotilin turvallisuutta vaatimalla käyttäjää syöttämään kaksi eri tunnistetietoa ennen pääsyn myöntämistä tilille. Tämä tapahtuu yleensä seuraavasti: 1. Salasana: Käyttäjän täytyy syöttää perinteinen salasana. 2. Varmennus: Tämän jälkeen käyttäjän täytyy antaa toinen tunnistetieto, joka voi olla esimerkiksi tekstiviestillä lähetetty kertakäyttöinen koodi, sovelluksen generoima koodi tai fyysinen […]

Lue lisää

Kertakäyttöinen salasana

Kertakäyttöinen salasana on salasanatyyppi, joka on voimassa vain kerran tai rajoitetun ajan. Sitä käytetään yleensä lisäturvallisuuden takaamiseksi erityisissä tilanteissa, kuten kaksivaiheisessa todennuksessa (2FA) tai erityisissä verkkopalveluissa. Tavallisesti kertakäyttöinen salasana generoidaan jokaisen käyttökerran yhteydessä ja toimitetaan käyttäjälle jollain turvallisella tavalla, kuten tekstiviestillä, sähköpostilla tai sovelluksen kautta. Tämä salasana on voimassa vain rajoitetun ajan tai kunnes se […]

Lue lisää

Lähettäjätieto

Lähettäjätieto viittaa tietoihin, jotka liittyvät viestin tai tiedon lähettäjään. Tämä käsite voi esiintyä eri yhteyksissä riippuen siitä, minkä tyyppisestä viestinnästä tai tiedonvälityksestä on kyse. Esimerkiksi sähköpostiviestissä lähettäjätiedot sisältävät yleensä lähettäjän sähköpostiosoitteen, nimen ja mahdollisesti muita tunnistetietoja. Sähköpostin lähettäjätiedot auttavat vastaanottajaa tunnistamaan, kuka viestin lähetti, ja ne voivat auttaa myös selvittämään mahdollisia turvallisuuskysymyksiä, kuten roskapostin tai […]

Lue lisää

Lähetysraportti

Tekstiviestinnässä lähetysraportti tarkoittaa ilmoitusta, jonka lähettäjä saa, kun lähetetty tekstiviesti on saapunut vastaanottajalle. Tämä raportti vahvistaa, että viesti on onnistuneesti toimitettu vastaanottajan puhelimeen tai mobiililaitteeseen. Lähetysraportti voi näkyä eri tavoin eri laitteissa ja tekstiviestipalveluissa. Se saattaa olla esimerkiksi yksi sana, kuten ”toimitettu” tai vastaava, ja se voi näkyä esimerkiksi viestiketjussa viestin vieressä. On tärkeää huomata, […]

Lue lisää

Longcode-numero

Longcode-numero on virtuaalinen mobiilinumero. Se näyttää tavalliselta mobiilinumerolta, mutta niistä poiketen se mahdollistaa viestien vastaanottamisen minkä tahansa maan matkapuhelinliittymään. Longcode-numeroita käytetään monissa eri yhteyksissä, mutta yksi yleinen käyttöalue on yritysten ja organisaatioiden käyttö tekstiviestiviestinnässä. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat: Longcode-numerot eroavat lyhytkoodinumeroista pituutensa ja käyttötarkoituksensa suhteen. Ne tarjoavat organisaatioille mahdollisuuden käyttää tekstiviestipalveluja ilman lyhytkoodinumeroiden rajoituksia ja […]

Lue lisää

Lyhytnumero / Lyhyt tekstiviestinumero

Lyhyt tekstiviestinumero on erityinen lyhyt numeromuotoinen puhelinnumero, jota käytetään tekstiviestien vastaanottamiseen ja lähettämiseen. Nämä numerot ovat yleensä lyhyempiä kuin perinteiset puhelinnumerot, ja ne voivat olla sekä kansallisia että kansainvälisiä riippuen käytetystä palvelusta. Tässä muutamia käyttötapoja lyhyille tekstiviestinumeroille: Lyhyet tekstiviestinumerot ovat tehokkaita tapoja helpottaa vuorovaikutusta yritysten ja asiakkaiden tai organisaatioiden ja yleisön välillä, koska ne ovat […]

Lue lisää

Massatekstiviesti

Massatekstiviesti viittaa yleensä tilanteeseen, jossa yksi henkilö lähettää saman tekstiviestin usealle vastaanottajalle samanaikaisesti. Tämä voi tapahtua esimerkiksi käyttämällä tekstiviestipalvelua tai erityistä ohjelmistoa, joka mahdollistaa yhden viestin lähettämisen useille vastaanottajille samanaikaisesti. Massatekstiviestit ovat hyödyllisiä esimerkiksi silloin, kun yritys haluaa tiedottaa asiakkailleen tärkeästä tapahtumasta tai tarjouksesta. Ne voivat myös olla hyödyllisiä organisaatioille, jotka tarvitsevat nopean ja tehokkaan […]

Lue lisää

Mobiilimainonta

Mobiilimainonta tarkoittaa mainontaa, joka on suunnattu älypuhelimille, tablet-laitteille ja muille mobiililaitteille. Se kattaa useita erilaisia mainosmuotoja, kuten bannerimainokset, videomainokset, tekstiviestimainokset, interaktiiviset mainokset ja sovellusmainokset. Mobiilimainonta hyödyntää mobiililaitteiden ominaisuuksia, kuten kosketusnäyttöä, paikkatietoa ja muita antureita tarjoten interaktiivisempia ja kohdennetumpia mainoskokemuksia. Mobiilimainonnan tavoitteena on tavoittaa käyttäjät heidän mobiililaitteillaan ja eri alustoilla, kuten sovelluksissa, mobiilisivustoilla tai jopa pelien […]

Lue lisää

Mobiilimarkkinointi

Mobiilimarkkinointi on tullut entistä tärkeämmäksi, kun yhä useammat ihmiset käyttävät älypuhelimia päivittäin ja ovat jatkuvasti verkossa. Tämä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa asiakkaita missä ja milloin tahansa, mikä tekee siitä tehokkaan välineen markkinoinnissa. Mobiilimarkkinointi tarkoittaa tuotteiden tai palveluiden markkinointia ja mainontaa matkapuhelimilla, kuten älypuhelimilla ja tableteilla. Se käsittää erilaisia strategioita ja taktiikoita, joiden tarkoituksena on tavoittaa […]

Lue lisää

Multimediaviesti

Multimediaviesti (MMS) on viestintäpalvelu, joka mahdollistaa käyttäjien lähettää monimediasisältöä yhdestä laitteesta toiseen. Toisin kuin perinteinen tekstiviestittely (SMS), joka rajoittuu pelkkään tekstiin, MMS mahdollistaa monenlaisen median, kuten: Multimediaviestin ominaisuudet ja rajoitukset voivat vaihdella laitteiden, operaattoreiden ja verkkoyhteyksien mukaan. Olennaisinta kuitenkin on, että sekä lähettäjän että vastaanottajan matkapuhelinten on tuettava multimediaviestejä ja matkapuhelinverkon on tuettava MMS-palvelua.

Lue lisää

NPS-kysely

NPS-kysely tulee sanoista Net Promoter Score, ja se on mittari, joka mittaa asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta. Tämä mittari on kehitetty Fred Reichheldin toimesta ja esiteltiin Harvard Business Review’n artikkelissa vuonna 2003. NPS-kyselyn perusidea on yksinkertainen. Asiakkailta kysytään yleensä yhtä kysymystä: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystämme/ tuotettamme ystävällesi tai kollegallesi asteikolla 0—10, missä 0 tarkoittaa erittäin epätodennäköistä ja […]

Lue lisää

Opt-in

”Opt-in” tarkoittaa suostumusta tai valintaa osallistua tai liittyä johonkin tiettyyn toimintaan, yleensä viestinnän tai markkinoinnin yhteydessä. Kun henkilö suostuu opt-iniin, hän antaa nimenomaisen luvan vastaanottaa tiettyjä tietoja tai osallistua tiettyyn toimintaan. Esimerkiksi tekstiviestimarkkinoinnissa opt-in-tilanne voi syntyä, kun henkilö antaa luvan vastaanottaa markkinointiviestejä tietystä yrityksestä tai palvelusta. Sama koskee myös esimerkiksi sähköpostimarkkinointia. Tämä on vastakohta ”opt-out”-tilanteelle, […]

Lue lisää

Opt-out

”Opt-out” on termi, joka liittyy yleensä suostumuksen antamiseen tai kieltäytymiseen tietyn toiminnan tai palvelun käytöstä. Se viittaa mahdollisuuteen olla osallistumatta johonkin tai olla suostumatta johonkin. Esimerkiksi tekstiviestimarkkinoinnissa ”opt-out” tarkoittaa mahdollisuutta poistua markkinointilistalta. Jos henkilö ei halua enää vastaanottaa markkinointiviestejä, hän voi valita ”opt-out” vaihtoehdon, esimerkiksi lähettämällä vastausviestin ”STOP”, jolloin hänen tietonsa poistetaan markkinointilistalta. ”Opt-out” voi […]

Lue lisää

Paluuviesti

Paluuviesti tarkoittaa viestiä tai vastausta, jonka henkilö tai järjestelmä lähettää toisen osapuolen saamaan alkuperäiseen viestiin. Paluuviesti voi olla reaktio saatuun tietoon, kommentti, vastaus kysymykseen tai muu viestinnällinen vastaus. Termiä käytetään usein tietotekniikassa, tekstiviesteissä, sähköpostissa, asiakaspalvelussa ja muissa viestintäyhteyksissä. Esimerkiksi sähköpostiviestin lähettäjä saattaa saada paluuviestin, jos vastaanottaja ilmoittaa lukeneensa viestin. Paluuviesti voi myös olla automaattinen ilmoitus […]

Lue lisää

Personoitu tekstiviesti

Personoitu tekstiviesti viittaa viestiin, joka on räätälöity vastaanottajan henkilökohtaisten tietojen perusteella tehdäkseen viestistä henkilökohtaisemman ja relevanteimman. Tämä voi sisältää esimerkiksi vastaanottajan nimen käyttämisen, mainitsemisen aiemmista ostoksista tai käyttäytymisestä, ja tarjoamisen yksilöllisiä tarjouksia tai tietoja. Personoitu tekstiviesti voi parantaa viestin tehokkuutta, koska se herättää yleensä enemmän huomiota ja resonoi paremmin vastaanottajan kanssa. Tämäntyyppinen viestintä voi olla […]

Lue lisää

Pikaviestipalvelu

Pikaviestipalvelu on viestintämuoto, joka mahdollistaa lyhyiden viestien lähettämisen reaaliajassa käyttäjien välillä. Tällaiset palvelut ovat yleensä tekstipohjaisia ja mahdollistavat nopean viestien vaihdon eri käyttäjien välillä. Esimerkkejä pikaviestipalveluista ovat WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, ja iMessage. Näissä sovelluksissa käyttäjät voivat lähettää toisilleen lyhyitä tekstiviestejä, multimediaelementtejä kuten kuvia ja ääniviestejä sekä jakaa erilaisia tiedostoja. Pikaviestipalvelut ovat yleisiä nykyaikaisissa viestintävälineissä, […]

Lue lisää

Puhelinnumeron verifiointi

Puhelinnumeron verifiointi tarkoittaa prosessia, jossa käyttäjän antama puhelinnumero tarkistetaan varmistaakseen sen aitouden ja omistajuuden. Tämä menettely voidaan suorittaa useissa eri tilanteissa ja tarkoituksissa, kuten uuden tilin luomisen yhteydessä verkkopalveluissa, sovellusten käytön aloittamisessa tai muiden turvallisuuteen liittyvien syiden takia. Yleinen tapa toteuttaa puhelinnumeron verifiointi on lähettää käyttäjälle tekstiviesti (SMS), jossa on sisäänrakennettu vahvistuskoodi. Käyttäjän odotetaan syöttävän […]

Lue lisää

Push-ilmoitus

Push-ilmoitus (push notification) on lyhyt viesti, joka lähetetään sovellukseen tai laitteeseen ilman, että kyseistä sovellusta tarvitsee avata. Nämä ilmoitukset voivat sisältää erilaisia ​​tietoja, kuten tekstiviestejä, kuvakkeita, äänimerkkejä tai muita ilmoitusmuotoja. Push-ilmoitukset ovat yleisiä älypuhelinsovelluksissa ja verkkosivustoilla, ja niitä käytetään pitämään käyttäjät ajan tasalla tärkeistä tapahtumista, kuten uusista viesteistä, päivityksistä, tarjouksista tai muista tapahtumista. Kun sovellus […]

Lue lisää

RCS (Rich Communication Services)

RCS eli Rich Communication Services on standardi mobiiliviestinnälle, joka on suunniteltu parantamaan perinteistä tekstiviestipalvelua (SMS) ja multimediaviestejä (MMS). RCS pyrkii tarjoamaan rikkaampia ja monipuolisempia viestintäominaisuuksia, jotka ovat samanlaisia kuin ne, joita käytetään pikaviestipalveluissa ja sosiaalisissa medioissa. Joitakin RCS:n ominaisuuksia ovat esimerkiksi: RCS pyrkii tarjoamaan paremman käyttäjäkokemuksen verrattuna perinteiseen tekstiviestipalveluun. Se voi toimia mobiiliverkon kautta ja […]

Lue lisää

RCS API

RCS API on lyhenne sanoista Rich Communication Services Application Programming Interface (RCS API). RCS on standardi mobiiliviestinnälle, ja se on suunniteltu tarjoamaan rikkaampia ja monipuolisempia viestintäominaisuuksia tekstiviestien ja perinteisten SMS-viestien sijaan. RCS API on rajapinta, jonka avulla sovelluskehittäjät voivat integroida RCS-ominaisuuksia omiin sovelluksiinsa. Tämä tarkoittaa, että kehittäjät voivat hyödyntää RCS-tekniikkaa rikkaampien viestien, kuten kuvien, videoiden, […]

Lue lisää

Rekrytointiviesti

Tekstiviestillä lähetettävä rekrytointiviesti tarkoittaa viestiä, jonka organisaatio tai yritys lähettää potentiaalisille työnhakijoille tekstiviestin välityksellä rekrytointiprosessin aikana. Tällaiset viestit voivat sisältää tietoa avoimista työpaikoista, linkkejä hakulomakkeisiin, kutsuja haastatteluihin tai muita tiedotteita, jotka liittyvät työnhakuun. Esimerkki rekrytointiviestistä tekstiviestissä voisi olla: ”Hei [Nimi]! Kiitos kiinnostuksestasi [Yrityksen nimi] avoimeen työpaikkaan [Tehtävänimike]. Olemme vaikuttuneita osaamisestasi. Klikkaa alla olevaa linkkiä aloittaaksesi […]

Lue lisää

Ryhmätekstiviesti

Ryhmätekstiviesti on tekstiviesti, joka lähetetään samanaikaisesti useampaan vastaanottajan puhelinnumeroon. Tämä mahdollistaa viestin lähettämisen useammalle henkilölle samanaikaisesti ilman tarvetta lähettää viestiä jokaiselle vastaanottajalle erikseen. Ryhmätekstiviestit ovat käteviä tilanteissa, joissa halutaan jakaa tietoa tai viestiä useammalle henkilölle samanaikaisesti. Ryhmätekstiviestit voivat olla käytössä matkapuhelinverkoissa tai erilaisten pikaviestipalveluiden kautta. Niitä käytetään usein esimerkiksi perhetapahtumien, työryhmien tai muiden ryhmien sisäiseen […]

Lue lisää

SMS

SMS on lyhenne sanoista Short Message Service. Se on tekstiviestipalvelu, joka mahdollistaa lyhyiden tekstiviestien lähettämisen matkapuhelimista toisiin matkapuhelimiin. SMS on yksi yleisimmin käytetyistä viestintämuodoista maailmanlaajuisesti, ja se mahdollistaa nopean ja kätevän tavan lähettää lyhyitä viestejä. Tekstiviestit voivat sisältää enintään rajoitetun määrän merkkejä, ja ne ovat olleet käytössä jo vuosia ennen älypuhelimien yleistymistä.

Lue lisää

SMS Gateway

SMS Gateway on tekniikka tai palvelu, joka mahdollistaa tekstiviestien lähettämisen tai vastaanottamisen tietoverkkojen kautta. Se toimii rajapintana (gateway) perinteisen puhelinverkon ja tietoverkon välillä. SMS Gateway mahdollistaa organisaatioille lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä tietokoneiden tai muiden laitteiden kautta. Nämä gatewayt voivat käyttää erilaisia protokollia, kuten Short Message Peer-to-Peer (SMPP), HTTP tai SMTP, kommunikoidakseen mobiilioperaattoreiden viestintäjärjestelmien kanssa. Organisaatiot […]

Lue lisää

SMS-rajapinta (SMS API)

SMS-rajapinta eli SMS API tarkoittaa lyhyesti sanottuna ohjelmointirajapintaa (Application Programming Interface), jonka avulla tekstiviestipalvelut voidaan integroida esimerkiksi yrityksen, järjestön tai organisaation omiin sovelluksiin ja järjestelmiin. SMS API antaa heille mahdollisuuden lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä ohjelmallisesti ilman perinteisiä tekstiviestipalveluita tai käyttöliittymiä. SMS rajapinnan avulla voi esimerkiksi lähettää automaattisia ilmoituksia, vahvistuksia tai muita viestejä suoraan yrityksen omista […]

Lue lisää

Synkronointi

Synkronointi tarkoittaa tietojen tai prosessien ajoittamista tai sovittamista samalle aikajänteelle. Kun puhutaan tietotekniikasta, synkronointi viittaa usein eri laitteiden tai ohjelmien tietojen yhteensovittamiseen niin, että ne ovat ajan tasalla ja vastaavat toisiaan. Tekstiviesteissä synkronointia voidaan hyödyntää useilla tavoilla: Synkronointi helpottaa siis monia käyttötilanteita, joissa halutaan pitää eri laitteiden tai sovellusten tiedot ajan tasalla keskenään. Tämä usein […]

Lue lisää

Tekstiviesti

Tekstiviesti on tekstipohjainen viesti, joka lähetetään matkapuhelimesta tai muusta mobiililaitteesta toiseen. Tekstiviesti voi sisältää lyhyen kirjoitetun viestin, hymiöitä, numeroita ja muita merkkejä. Viestit voivat olla sekä henkilökohtaisia että ammatillisia, ja niitä käytetään usein nopeaan ja kätevään viestintään etenkin silloin, kun puhelu ei ole käytännöllinen tai mahdollinen. Tekstiviestit lähetetään yleensä matkapuhelinverkon kautta, ja ne voivat sisältää […]

Lue lisää

Tekstiviestien tietoturva

Tekstiviestien tietoturvalla tarkoitetaan toimenpiteitä ja käytäntöjä, joilla pyritään suojaamaan tekstiviestien sisältöä sekä varmistamaan, että viestintä on turvallista ja luottamuksellista. Tietoturvaan kuuluvat muun muassa seuraavat osa-alueet: Tietoturva on laaja käsite, ja sen ymmärtäminen ja ylläpitäminen ovat entistä tärkeämpiä, kun yhä useammat ihmiset siirtyvät sähköiseen viestintään eri alustojen kautta. Tavoitteena on suojata käyttäjien yksityisyys ja varmistaa, että […]

Lue lisää

Tekstiviestikampanja

Tekstiviestikampanja viittaa markkinointi- tai viestintästrategiaan, jossa käytetään tekstiviestejä tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä voi kattaa useita eri tarkoituksia, kuten markkinointiviestinnän, mainonnan, tiedottamisen tai asiakassuhteiden hallinnan. Yritys voi esimerkiksi käyttää tekstiviestikampanjaa markkinoidakseen uutta tuotetta tai palvelua. Se voi lähettää tekstiviestejä asiakkailleen tarjouksista, alennuksista tai muista erikoistarjouksista. Tämä on tehokas tapa tavoittaa suuri määrä ihmisiä suoraan heidän matkapuhelimiinsa. […]

Lue lisää

Tekstiviestikysely

Tekstiviestikysely viittaa prosessiin, jossa tietoa pyydetään tai kerätään tekstiviestien avulla. Tämä voi tapahtua useilla eri tavoilla riippuen siitä, mitä tietoa halutaan kerätä ja miten järjestelmä on konfiguroitu. Yleinen tekstiviestikyselyn käyttötapaus voi olla esimerkiksi yrityksen tai organisaation tekemä asiakaspalautekysely, jossa asiakkaita pyydetään antamaan palautetta tuotteista tai palveluista lähettämällä tekstiviesti tiettyyn numeroon. Tämä antaa asiakkaille mahdollisuuden antaa […]

Lue lisää

Tekstiviestimarkkinointi

Tekstiviestimarkkinointi, myös SMS-markkinointi, on digitaalisen markkinoinnin muoto, joka tarkoittaa mainosviestien tai päivitysten lähettämistä yksilöille tekstiviesteinä heidän matkapuhelimilleen. Se on suora ja välitön tapa yrityksille viestiä asiakkaidensa kanssa. Tekstiviestimarkkinointiin kuuluu yleensä lyhyiden ja ytimekkäiden viestien lähettäminen, jotka sisältävät esimerkiksi tarjouksia, alennuksia, tapahtumamuistutuksia, tuoteuutisia tai muita asiaankuuluvia tietoja. Yritykset käyttävät tätä menetelmää tavoittaakseen kohdeyleisönsä suoraan, sillä monet […]

Lue lisää

Tekstiviestin ajastus

Tekstiviestin ajastus tarkoittaa sitä, että tekstiviestin lähettämisen voi ajastaa tiettyyn aikaan ja päivään. Sen sijaan, että tekstiviesti lähetetään heti, viestille voidaan määrittää haluttu päivä ja kellonaika, jolloin viesti lähetetään automaattisesti. Tämä toiminto on kätevä esimerkiksi silloin, kun halutaan muistuttaa jotakuta jostain tietystä asiasta, mutta lähettäjä tietää, ettei voi lähettää viestiä juuri tuolloin. Viestin voi kirjoittaa […]

Lue lisää

Tekstiviestin lähetys rajapinnan kautta

Tekstiviestin lähettäminen rajapinnan kautta tarkoittaa sitä, että viestiä ei lähetetä perinteisellä tavalla puhelimesta tai sovelluksesta, vaan se tapahtuu ohjelmallisen rajapinnan (API) avulla. Rajapinta toimii liitoksena eri ohjelmistojen välillä ja se mahdollistaa tietojen, kuten tekstiviestien, siirtämisen eri järjestelmien välillä. Usein tämä tapahtuu yritysten tai kehittäjien käyttämien palveluiden kautta, jotka tarjoavat tekstiviestipalveluita ohjelmallisesti. Tällaiset palvelut voivat tarjota […]

Lue lisää

Tekstiviestipalvelu

Tekstiviestipalvelu viittaa yleensä palveluun, joka mahdollistaa lyhyiden tekstiviestien lähettämisen matkapuhelimien välillä. Tekstiviestit ovat lyhyitä viestejä, jotka voivat sisältää enintään rajoitetun määrän merkkejä (esimerkiksi 160 merkkiä per viesti). Tekstiviestejä voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin, kuten henkilökohtaiseen viestintään ja liiketoiminnan ilmoituksiin tai palveluihin. Tekstiviestipalvelut ovat olleet käytössä jo pitkään ja ne ovat edelleen yksi yleisimmistä viestintätavoista monissa […]

Lue lisää

Tekstiviestivarmennus (2FA)

Tekstiviestivarmennus, myös SMS-varmennus tai kaksivaihteinen tunnistautuminen (2FA), on tietoturvamenetelmä, joka käyttää matkapuhelinverkkoa vahvistaakseen käyttäjän henkilöllisyyden. Tämä menetelmä käyttää tekstiviestejä (SMS) toisena vahvistuskerroksena perinteisen salasanan lisäksi. Prosessi toimii yleensä seuraavasti: Tämä menetelmä lisää turvallisuutta, koska pelkkä salasanan tietäminen ei riitä pääsemään käyttäjän tilille. Kaksivaiheinen tekstiviestivarmennus auttaa suojaamaan tilin varkauksilta ja estää tehokkaasti monia kirjautumishyökkäyksiä. Muita nykyään […]

Lue lisää

Tunnistautuminen

Tunnistautuminen viittaa prosessiin, jossa käyttäjän tai järjestelmän henkilöllisyys varmennetaan. Tämä prosessi auttaa varmistamaan, että käyttäjä tai laite on se, miltä se väittää olevansa, ja sillä on oikeus käyttää tiettyjä resursseja tai palveluita. Tekstiviestin käyttö tunnistautumisessa on yksi yleinen menetelmä. Tämä menetelmä tunnetaan nimellä kaksivaiheinen todennus (2FA) tai monivaiheinen todennus (MFA). Tässä käyttäjä antaa ensin perinteisen […]

Lue lisää

Vahvistusviesti

Vahvistusviesti on viesti tai ilmoitus, joka vahvistaa jonkin asian tai tapahtuman. Se voi olla esimerkiksi vahvistus tilauksesta, varauksesta, rekisteröitymisestä tai muusta toiminnasta, joka vaatii käyttäjän tai asiakkaan vahvistuksen. Tällaiset viestit on suunniteltu varmistamaan, että käyttäjä on tietoinen siitä, että hänen tekemänsä toimenpide on onnistunut. Esimerkiksi verkkokaupasta tehty tilaus voi generoida automaattisen vahvistusviestin, joka ilmoittaa asiakkaalle […]

Lue lisää

Varmennuskoodi

Varmennuskoodi viittaa yleensä yksilölliseen koodiin tai numerosarjaan, jota käytetään henkilöllisyyden varmistamiseen tai suorittamaan tiettyjä turvatoimenpiteitä verkkopalveluissa tai muissa järjestelmissä. Tämä koodi on todiste siitä, että varmennuskoodin syöttävä käyttäjä on oikeutettu pääsemään tiettyyn tilaan, palveluun tai tietoon. Esimerkkejä varmennuskoodeista: Varmennuskoodit ovat tärkeitä turvallisuuden kannalta, sillä ne vaikeuttavat ulkopuolisten pääsyä tietoihin tai palveluihin, vaikka heillä olisi käytössään […]

Lue lisää

Varoitusviesti

Varoitusviesti on viesti tai ilmoitus, joka on suunniteltu varoittamaan tai ilmoittamaan käyttäjille tai ihmisille jostain mahdollisesti haitallisesta tai vaarallisesta tilanteesta. Tällaiset viestit voivat esiintyä erilaisissa yhteyksissä, kuten tietokoneohjelmissa, laitteistoissa, lääkkeissä, liikenteessä tai muissa turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa. Esimerkiksi tietokoneohjelmissa tai verkkosivustoilla varoitusviestit voivat ilmoittaa käyttäjille tietoturvariskeistä, kuten haittaohjelmista tai epäilyttävistä sivustoista. Liikenteessä varoitusviestit voivat näkyä liikennemerkeissä […]

Lue lisää

Vastausviesti

Tekstiviesteihin liittyen vastausviesti tarkoittaa yleensä sitä, kun henkilö vastaa toisen lähettämään tekstiviestiin. Kun saat tekstiviestin, voit vastata siihen lähettämällä oman viestisi takaisin samaan keskusteluun. Tämä on yleinen ja perustavanlaatuinen tapa kommunikoida tekstiviestein. Vastausviesti voi sisältää kommentteja, kysymyksiä tai muita reaktioita alkuperäiseen viestiin. Se on tapa jatkaa keskustelua ja vaihtaa tietoja tai mielipiteitä tekstiviestien välityksellä. Vastausviestit […]

Lue lisää

Verifioitu lähettäjätieto

Verifioitu lähettäjätieto tarkoittaa yleensä sitä, että lähettäjä on vahvistanut tai todentanut tietonsa jollakin tavalla. Tämä voi liittyä esimerkiksi sähköpostien tai viestien lähettämiseen, erityisesti kun pyritään vähentämään roskapostin (spam) määrää ja lisäämään turvallisuutta. Tekstiviesteissä verifioitu lähettäjätieto voi liittyä erilaisiin turvatoimiin ja protokolliin, jotka auttavat varmistamaan, että viestit tulevat aitoilta lähettäjiltä. Tässä on joitakin tekniikoita ja protokollia, […]

Lue lisää

Viestiarkisto

Viestiarkisto paikkaa tai tilaa, johon käyttäjän puhelin tallentaa vanhat tekstiviestit. Tämä voi olla osa puhelimen muistia tai erillinen tallennuspaikka. Kun tekstiviestit tallennetaan arkistoon, ne siirtyvät pois pääviestilaatikosta tai keskustelulistalta, mutta ne ovat edelleen saatavilla arkistossa. Viestiarkisto voi olla hyödyllinen tapa järjestää viestit ja vapauttaa tilaa pääviestilaatikossa. Käyttäjä voi halutessaan tarkastella arkistoituja viestejä myöhemmin. Jokainen puhelin […]

Lue lisää

Viestikeskus

Viestikeskus eli SMS-keskus (Short Message Service Center) on keskeinen osa matkapuhelinverkkoa, joka vastaa tekstiviestien välittämisestä ja toimittamisesta matkapuhelinten välillä. Viestikeskus toimii välittäjänä, joka vastaanottaa, tallentaa ja ohjaa tekstiviestit oikeisiin puhelimiin. Kun lähetät tekstiviestin, se saapuu ensin viestikeskukseen, joka sitten lähettää sen vastaanottajan puhelimeen. Vastaavasti, kun joku lähettää sinulle tekstiviestin, se kulkee ensin viestikeskuksen kautta ennen […]

Lue lisää

Viestiketju

Viestiketju tarkoittaa yleensä sarjaa peräkkäisiä viestejä, jotka liittyvät toisiinsa saman aiheen tai keskustelun ympärillä. Viestiketju koostuu usein viesteistä, jotka on lähetetty saman vastaanottajan kanssa tietyn ajanjakson aikana. Viestiketjut voivat myös sisältää useita osallistujia, jos keskustelu on ryhmäkeskustelu. Viestiketju on hyödyllinen tapa pitää keskustelu järjestäytyneenä ja helpottaa seurantaa. Monet mobiililaitteiden viestisovellukset järjestävät viestiketjut kronologisesti, jolloin käyttäjät […]

Lue lisää

Viestintäkanava

Viestintäkanava tarkoittaa tapaa tai välinettä, jota käytetään viestinnässä tietojen siirtämiseen lähettäjältä vastaanottajalle. Viestintäkanava voi olla fyysinen, kuten puhelin, kirje tai kasvokkainen kohtaaminen, tai se voi olla digitaalinen, kuten sähköposti, tekstiviesti, videopuhelu tai sosiaalinen media. Viestintäkanavat vaihtelevat tilanteesta toiseen. Sen valinta riippuu usein tilanteesta, viestin luonteesta ja osapuolten mieltymyksistä. Tehokas viestintä edellyttää usein oikean viestintäkanavan valintaa […]

Lue lisää

Viestipohja

Viestipohja on ennalta määritelty malli tai kaava, jota käytetään viestinnässä. Se voi olla esimerkiksi valmiiksi laadittu teksti, jota käytetään usein samantyyppisissä viesteissä tai tilanteissa. Viestipohja voi sisältää kiinteän rakenteen ja tietyn sisällön, joka on suunniteltu toistuvasti käytettäväksi. Viestipohjia käytetään usein erityisesti digitaalisessa viestinnässä, kuten sähköposteissa, tekstiviesteissä, chat-viesteissä tai sosiaalisen median viesteissä. Ne voivat auttaa säästämään […]

Lue lisää

VLN (Virtual Long Number)

VLN eli Virtual Long Number on 12-numeroinen matkapuhelinnumero, jonka matkapuhelimien viestintäpalveluntarjoajat voivat tarjota yrityksille. Sitä voidaan käyttää sekä tekstiviestien että puheluiden vastaanottamiseen. VLN:t mahdollistavat SMS-viestien ja puheluiden reitittämisen internetin kautta perinteisen puhelin- ja matkapuhelininfrastruktuurin sijaan. Tämä tarkoittaa, että se on huomattavasti halvempaa, koska lisälaiteasennuksia tai jatkuvia ylläpitokustannuksia ei vaadita. VLN ei myöskään ole liitetty tiettyyn […]

Lue lisää

Yhteystiedot

Puhelimen tai sovelluksen sisällä oleva luettelo, joka sisältää nimet, puhelinnumerot ja muut tiedot, joita voidaan käyttää tekstiviestien lähettämiseen. Yhteystiedot tarkoittavat niitä tietoja, jotka liittyvät henkilöihin, joiden kanssa henkilö voi olla yhteydessä puhelimen tai tietyn sovelluksen kautta. Nämä tiedot sisältävät yleensä henkilön nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja mahdollisesti muita tietoja, kuten osoitteen. Puhelimissa yhteystiedot voivat olla tallennettuna […]

Lue lisää

Avaa tili

Valitse itsellesi sopiva palvelupaketti ja testaile rauhassa – ensimmäinen kuukausi on kuukausimaksuton. Riskitön kokeilu; ei luottokorttitietoja, ei avausmaksuja, eikä vanhenevia krediittejä ja tilauksen voi irtisanoa milloin vain.

Avaa tili

Ryhmätekstiviestit

Mobiilimarkkinointia kustannustehokkaasti

Ratkaisumme