Massatekstiviesti

Massatekstiviesti viittaa yleensä tilanteeseen, jossa yksi henkilö lähettää saman tekstiviestin usealle vastaanottajalle samanaikaisesti. Tämä voi tapahtua esimerkiksi käyttämällä tekstiviestipalvelua tai erityistä ohjelmistoa, joka mahdollistaa yhden viestin lähettämisen useille vastaanottajille samanaikaisesti.

Massatekstiviestit ovat hyödyllisiä esimerkiksi silloin, kun yritys haluaa tiedottaa asiakkailleen tärkeästä tapahtumasta tai tarjouksesta. Ne voivat myös olla hyödyllisiä organisaatioille, jotka tarvitsevat nopean ja tehokkaan tavan viestiä suurelle joukolle ihmisiä, kuten työntekijöille tai jäsenille.

Ryhmätekstiviestit

Mobiilimarkkinointia kustannustehokkaasti

Ratkaisumme