HTTP POST

HTTP POST (HyperText Transfer Protocol POST) on yksi HTTP-metodeista, joita käytetään tietojen lähettämiseen verkkopalvelimelle. Se eroaa HTTP GET -metodista siinä, että se ei näytä tietoja suoraan URL:ssa, vaan lähettää ne pyynnön rungossa. HTTP POST -pyynnöt ovat yleensä tarpeen silloin, kun lähetettävät tiedot ovat suuria tai kun pyyntö voi muutoin sisältää arkaluonteisia tietoja.

Tekstiviestipalveluissa HTTP POST -metodia voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun halutaan lähettää tekstiviestejä palvelun kautta. Tällöin lähettäjä voi käyttää POST-pyyntöä lähettääkseen palvelimelle tarvittavat tiedot, kuten vastaanottajan puhelinnumero, viestin sisältö ja mahdollisesti muita parametreja.

Esimerkiksi:

Tässä esimerkissä lähettäjä lähettää POST-pyynnön osoitteeseen ”/send-sms” palvelimelle ”tekstiviestipalvelu.com”. Pyynnön rungossa on kaksi parametria: ”recipient” (vastaanottajan puhelinnumero) ja ”message” (viestin sisältö). Tiedot on koodattu URL-koodauksella (’application/x-www-form-urlencoded’), ja ne lähetetään palvelimelle pyynnön rungossa.

Kun palvelin vastaanottaa tällaisen POST-pyynnön, se voi käsitellä saadut tiedot ja lähettää tekstiviestin vastaanottajalle.

Ryhmätekstiviestit

Mobiilimarkkinointia kustannustehokkaasti

Ratkaisumme