SMS-rajapinta (SMS API)

SMS-rajapinta eli SMS API tarkoittaa lyhyesti sanottuna ohjelmointirajapintaa (Application Programming Interface), jonka avulla tekstiviestipalvelut voidaan integroida esimerkiksi yrityksen, järjestön tai organisaation omiin sovelluksiin ja järjestelmiin. SMS API antaa heille mahdollisuuden lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä ohjelmallisesti ilman perinteisiä tekstiviestipalveluita tai käyttöliittymiä.

SMS rajapinnan avulla voi esimerkiksi lähettää automaattisia ilmoituksia, vahvistuksia tai muita viestejä suoraan yrityksen omista sovelluksista. Se on hyödyllinen työkalu liiketoiminnassa, asiakaspalvelussa ja monissa muissa sovelluksissa, joissa tekstiviestit ovat tehokas viestintäväline.

Yritykset voivat integroida SMS API:n osaksi omia järjestelmiään esimerkiksi tarjotakseen asiakkailleen tilauksen vahvistusviestejä, muistutuksia, turvakoodiviestejä ja muita vastaavia palveluita. API:n avulla voit automatisoida viestien lähettämisen ja vastaanottamisen, mikä helpottaa tehokasta viestintää.

Ryhmätekstiviestit

Mobiilimarkkinointia kustannustehokkaasti

Ratkaisumme