Viestintäkanava

Viestintäkanava tarkoittaa tapaa tai välinettä, jota käytetään viestinnässä tietojen siirtämiseen lähettäjältä vastaanottajalle. Viestintäkanava voi olla fyysinen, kuten puhelin, kirje tai kasvokkainen kohtaaminen, tai se voi olla digitaalinen, kuten sähköposti, tekstiviesti, videopuhelu tai sosiaalinen media.

Viestintäkanavat vaihtelevat tilanteesta toiseen. Sen valinta riippuu usein tilanteesta, viestin luonteesta ja osapuolten mieltymyksistä. Tehokas viestintä edellyttää usein oikean viestintäkanavan valintaa tavoitteen saavuttamiseksi.

Ryhmätekstiviestit

Mobiilimarkkinointia kustannustehokkaasti

Ratkaisumme