Opt-in

”Opt-in” tarkoittaa suostumusta tai valintaa osallistua tai liittyä johonkin tiettyyn toimintaan, yleensä viestinnän tai markkinoinnin yhteydessä. Kun henkilö suostuu opt-iniin, hän antaa nimenomaisen luvan vastaanottaa tiettyjä tietoja tai osallistua tiettyyn toimintaan.

Esimerkiksi tekstiviestimarkkinoinnissa opt-in-tilanne voi syntyä, kun henkilö antaa luvan vastaanottaa markkinointiviestejä tietystä yrityksestä tai palvelusta. Sama koskee myös esimerkiksi sähköpostimarkkinointia. Tämä on vastakohta ”opt-out”-tilanteelle, jossa henkilö saattaa automaattisesti vastaanottaa tietoja tai olla osa jotakin toimintaa, ellei hän nimenomaisesti kiellä sitä.

Opt-in-järjestelyt korostavat vapaaehtoisuutta ja henkilökohtaista valintaa, mikä edistää parempaa käyttäjäkokemusta ja kunnioittaa yksityisyyttä. Opt-in-käytäntö on laajalti käytössä eri verkkopalveluissa ja markkinointiyhteyksissä.

Ryhmätekstiviestit

Mobiilimarkkinointia kustannustehokkaasti

Ratkaisumme