Paluuviesti

Paluuviesti tarkoittaa viestiä tai vastausta, jonka henkilö tai järjestelmä lähettää toisen osapuolen saamaan alkuperäiseen viestiin. Paluuviesti voi olla reaktio saatuun tietoon, kommentti, vastaus kysymykseen tai muu viestinnällinen vastaus. Termiä käytetään usein tietotekniikassa, tekstiviesteissä, sähköpostissa, asiakaspalvelussa ja muissa viestintäyhteyksissä.

Esimerkiksi sähköpostiviestin lähettäjä saattaa saada paluuviestin, jos vastaanottaja ilmoittaa lukeneensa viestin. Paluuviesti voi myös olla automaattinen ilmoitus esimerkiksi sähköpostin lähettämisestä onnistuneesti tai virheestä sähköpostijärjestelmässä. Termi voi liittyä myös palautteeseen tai arvioon, joka annetaan esimerkiksi tuotteesta, palvelusta tai tapahtumasta.

Ryhmätekstiviestit

Mobiilimarkkinointia kustannustehokkaasti

Ratkaisumme