Näin selviät asiakasviestinnän sudenkuopista

Asiakasviestinnän merkitystä ei voi väheksyä. Sen tavoite on vahvistaa asiakassuhteita ja muistuttaa asiakkaita yrityksen olemassaolosta. Jos asiakasviestintä tökkii, on vaarana, että asiakastyytyväisyys laskee, ja asiakkaat saattavat jopa hylätä yrityksen.

Tärkeintä hyvässä asiakasviestinnässä on viestiä läpinäkyvästi ja oikea-aikaisesti. Viestintäkanava voi olla oikeastaan mikä tahansa, mutta yleensä kannattaa valita se viestin tarkoituksen mukaan. Esimerkiksi yksinkertaiset, lyhyet ja nopeutta vaativat viestit kannattaa lähettää tekstiviestitse. Tässä muutama esimerkki tilanteista, joissa voit tukea asiakasviestintääsi tekstiviestien avulla:

Asiakas ei tiedä, eteneekö tilaus

Asiakas tilaa tuotteen netistä. Hän saa kuitin sähköpostiin, mutta tämän jälkeen tilauksesta ei kuulu mitään. Hän odottaa viikon kärsimättömänä. Onko tuotteen toimituksessa ongelmia? Huijattiinko häntä? Asiakas soittaa ärsyyntyneenä asiakaspalveluun.

”Tilauksenne on lähetetty varastolta.”

Kaikenlaiset tilaus-, varaus-, ja tilaviestit lisäävät yrityksen läpinäkyvyyttä ja asiakkaan luottamusta palveluun. Tekstiviestit osoittavat asiakkaalle, että hänen toiminnallaan on ollut vaikutusta ja asiat etenevät. Myös asiakaspalvelun kuormitus vähentyy, kun asiakkaan ei tarvitse kysellä tilauksensa perään.

Asiakas unohtaa varauksensa

”Puhelinneuvottelunne alkaa klo 12.”

”Vuosikokous alkaa klo 11. Jos et pääse paikalle, ilmoita.”

Asiakkaat unohtelevat. Tilanteet muuttuvat, ja asiakas ei pääsekään paikalle. Näiden myötä kalenteriin saattaa jäädä tyhjiä kohtia, jotka syövät työntekijöiden työaikaa turhaan. Muistutusviestit korjaavat tämän ongelman helposti. Asiakkaille voi vielä tarjota peruutusmahdollisuutta, jolloin voit päivittää kalenterisi ajan tasalle.

Myös yhdistykset ja järjestöt voivat hyötyä muistutusviesteistä. Ryhmätekstiviestit-palvelun avulla voi lähettää muistutuksia helposti jopa kokonaiselle yhdistykselle.

Yritys kohtaa ongelman tai vikatilanteen

Ongelmilta ja vikatilanteilta ei voi aina välttyä. Asiakkaat ymmärtävät kyllä. Heille tärkeämpää on kuitenkin se, miten yritys näissä tilanteissa toimii. Viestintäänkö asiasta nopeasti ja läpinäkyvästi? Tämä vaikuttaa suuresti siihen, pysyvätkö asiakkaat tyytyväisinä.

”Vesikatko alueella x klo 12-15. Pitäkää hanat suljettuina katkon aikana.”

”Talonyhtiön sauna on korjauksessa. Saunavuorot on peruttu toistaiseksi. Ilmoitamme, kun korjaus on tehty.”

Proaktiivinen tiedottaminen on asiakaspalvelua parhaimmillaan. Asiakkaalle on aina parempi, että poikkeustilanteissa yritys ottaa häneen yhteyttä eikä toisinpäin. Lisäksi nopea viestintä auttaa häntä valmistautumaan poikkeustilanteeseen.

Yritys ei tiedä, ovatko asiakkaat tyytyväisiä

”Asteikolla 0-10, kuinka todennäköisesti suosittelisit tuotetta kaverillesi tai kollegallesi?”

On vaikea kehittää yritystä, jos ei tiedä onko siinä kehitettävää. Tekstiviestikyselyn avulla yritys saa tärkeää tietoa palvelusta ja asiakastyytyväisyydestä suoraan omilta asiakkailtaan. Tekstiviestien etuna on myös se, että niihin on nopeaa vastata.

Asiakkaat ovat passiivisia

”Uusintakurssiin osallistujat, ilmoittautukaa vastaamalla tähän viestiin.”

”Järjestämme VIP-illan asiakkaillemme klo 17 alkaen. Ilmoita itsesi VIP-iltaan vastaamalla oman nimesi.”

Yritys voi aktivoida asiakkaitaan tekstiviesteillä. Tekstiviesti toimii hyvin kaikenlaisissa ilmoittautumisissa. Asiakasta voi myös esimerkiksi pyytää soittamaan tai käymään verkkosivuilla. Parhaiten aktivoiminen toimii, kun tekstiviestistä käy ilmi, mitä hyötyä siitä on asiakkaalle.

Oli kyse sitten muistutusten tai toimitusehtojen lähettämisestä, asiakaskokemuksen mittaamisesta, mobiilimarkkinoinnista tai sijaisten rekrytoinnista – tekstiviestin käyttömahdollisuudet ovat moninaiset. 

Onnistunut sijaisrekrytointi – lisätehoa tekstiviesteillä

Sijaistarpeen ennakointi

Jos vuosi 2020 on opettanut meille jotain, niin se on opettanut varautumaan yllättäviin tilanteisiin ja äkillisiin muutoksiin työmaailmassa. Ei voi tietää, milloin joku sairastuu tai joutuu jäämään karanteeniin. Sijaisten metsästys lyhyellä varoitusajalla voi olla äärimmäisen stressaavaa niin työnantajalle kuin potentiaalisille työntekijöillekin. Sijaisrekrytointi kannattaakin suunnitella jo etukäteen.

Ryhmätekstiviestien avulla mahdollisten sijaisten tai keikkalaisten luetteloa ei tarvitse käydä nimi nimeltä soittamalla läpi, vaan tekstiviesti tavoittaa kerralla laajankin joukon. Lisäksi tekstiviestit ovat tehokkaita, sillä ne huomataan nopeasti, ja niiden avausprosentti on korkea. Näin sijainen voi löytyä jo muutamassa minuutissa.

Rekrytointiviestin suunnittelu

Älä oleta, että vastaanottaja tunnistaisi numerosi. Kannattaa ottaa huomioon, että kaikki eivät tallenna tuttujakaan numeroita puhelimeensa. Tekstiviestissä kannattaa siis vähintäänkin kertoa, kuka olet ja ketä edustat. Ryhmätekstiviestit-palvelussa voit myös määrittää, näkyykö tunnisteen kohdalla numero vai tekstiä.

Esittele asiasi selkeästi. ”Meillä on työvuoro tarjolla [päivämäärä] klo [aika]”, voi riittää jo varsin hyvin. Jos työtehtäviä kuitenkin on monenlaisia, selitä millaiseen työtehtävään sijaista haetaan. Mainitse myös, jos sijaiselta vaaditaan tiettyä erityisosaamista. Keikka voi esimerkiksi vaatia englannin kielen taitoa, aikaisempaa osaamista tai myyntihenkisyyttä. Tällä tavoin varmistat, että löydät juuri oikean tekijän juuri oikeaan tehtävään.  

Pidä viesti lyhyenä ja ole ammattimainen. Ryhmätekstiviestit-palvelussa voit lähettää pitkänkin viestin, mutta kannattaa suosia mahdollisimman lyhyitä viestejä. Pitkien viestien lukeminen puhelimesta on vaikeampaa, ja muut viestintäkanavat toimivat silloin paremmin. Viestien muotoiluun ja kielenkäyttöön kannattaa myös panostaa. Kyse on kuitenkin rekrytoinnista, joten emojien ja slangin käyttöä ei suositella. Ennen lähetystä kannattaa vielä tarkistaa, ettei viestiin ole jäänyt kirjoitusvirheitä.

Lisää viestin loppuun vielä toimintakehote. Toimintakehote voi olla esimerkiksi ”soita” tai ”lähetä viestiä”. Se siis kertoo, mitä vastaanottajan tulisi seuraavaksi tehdä. Yleensä kehotteet kirjoitetaan käskymuodossa, mikä lisää viestin selkeyttä ja ytimekkyyttä. 

Hyvin muotoillun viestin voi Ryhmätekstiviestit-palvelussa tallentaa viestipohjaksi, jolloin voit käyttää samaa viestipohjaa myös tulevissa sijaisrekrytoinneissa. Erityisen hyödyllistä tämä on silloin, kun tiedät jo valmiiksi rekrytointitarpeesi olevan jatkuvaa.

Viestinnän hyvät tavat

Huomioi nykyiset säädökset. Sijaislistalle päätymisen kuuluisi olla niin sanotun opt-in–periaatteen mukaista eli potentiaaliselta sijaiselta tulee pyytää lupa viestittelyyn. Tämä kannattaakin pyytää heti rekrytointiprosessin alussa. Varmista myös, että kaikki tietävät, miten listalta pääsee halutessaan pois. Tämä ei ole pelkästään hyvän tavan mukaista vaan se myös auttaa sinua päivittämään hakijalistaasi siten, että listalla on vain oikeasti kiinnostuneita hakijoita. Poistumisohjeet voi esimerkiksi kirjoittaa viestin loppuun.

Jos mahdollista, älä tekstaa perustyöpäivän ulkopuolella. Sijaisrekrytoinnissa aikaikkuna saattaa olla hyvinkin pieni, mutta kiireettömämmissä viesteissä kannattaa harkita lähetysaikaa. Paras hetki lähettää rekrytointiviesti on normaalien työaikojen puitteissa arkipäivisin. Muina aikoina viestit voivat olla liian tungettelevia, varsinkin jos niitä tulee usein.

Pidä hakijat ajan tasalla. On hyvän tavan mukaista kertoa kaikille hakijoille, ovatko he saaneet keikan vai eivät. Tiedottaminen saa sijaisehdokkaat todennäköisemmin hakemaan keikkoja myös tulevaisuudessa. Hakijoille voi lähettää myös muuta informaatiota, kuten muistutuksia ja haastattelukutsuja rekrytointiprosessin aikana. Liiallista edestakaisin viestittelyä kannattaa kuitenkin välttää, ja miettiä, missä vaiheessa on järkevämpi siirtyä toisten viestintäkeinojen pariin.

Yhteenveto

  • Lähetä viestiä vain luvan antaneille
  • Esittele itsesi ja yrityksesi
  • Esittele asiasi ytimekkäästi
  • Kerro työn erityisehdoista
  • Lisää toimintakehote
  • Anna ohjeet, kuinka viestilistalta voi poistua

Oli kyse sitten muistutusten tai toimitusehtojen lähettämisestä, asiakaskokemuksen mittaamisesta, mobiilimarkkinoinnista tai sijaisten rekrytoinnista – tekstiviestin käyttömahdollisuudet ovat moninaiset. 

5 syytä, miksi yritysten tulisi käyttää tekstiviestejä viestinnässään

Pikaviestipalvelujen, kuten Facebookin ja WhatsAppin käyttö on ohittanut perinteisten tekstiviestien lähettämisen. Vuoden 2019 kuluttajatutkimuksen mukaan viikoittain pikaviestipalveluja käytti jopa 84 % vastaajista, kun taas tekstiviestejä lähetti 70 %. Varsinkin viihteelliset ja kavereiden väliset viestittelyt ovat siirtyneet pikaviestipalveluihin. Tekstiviestien aika ei kuitenkaan ole ohi, sillä niitä käytetään yhä enemmän viranomais- ja yritysviestinnässä. Tekstiviestit tarjoavatkin ainutlaatuisia mahdollisuuksia verrattuna muihin viestintäkanaviin.

Tekstiviesti tavoittaa kenet tahansa

Toisin kuin pikaviestipalvelut, tekstiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen ei vaadi erillisen sovelluksen lataamista, sillä tekstiviesti-toiminto löytyy jo valmiiksi puhelimista. Tekstiviestin suuri etu on myös se, ettei viestittely vaadi internet-yhteyttä. Lisäksi puhelimen ollessa virrattomana tai katvealueella viestit tallennetaan viestikeskukseen odottamaan, kunnes viesti voidaan lähettää. Tekstiviestillä saat siis todennäköisesti yhteyden kaikkiin asiakkaisiisi ja työkavereihisi – olivat he missä tahansa.

Tekstiviesti on nopeaa viestintää

Tekstiviestit mielletään yleensä lyhyiksi viesteiksi, kun verrataan esimerkiksi sähköpostiviesteihin. Tämä tarkoittaa sitä, että viestin kirjoittamisessa kestää vähemmän aikaa ja viesti saa mennä hyvin suoraan asiaan. Lisäksi meillä Ryhmätekstiviesteissä voit tallentaa kirjoittamasi viestipohjan ja lähettää saman viestin kerralla suuremmillekin vastaanottajamäärille. Näin saat esimerkiksi tärkeän muistutusviestin lähetettyä koko yhteisölle nopeasti.

Tekstiviesti ei huku viestipaljouteen

Viihteellisten ja kavereiden välisten viestien siirtyminen pikaviestipalveluihin on tehnyt tekstiviesteistä täydellisen kanavan tärkeiden viestien lähettämiseen, sillä tekstiviestit eivät huku viestien paljouteen. Tekstiviestit eivät myöskään sähköpostien tavoin voi kadota automaattisiin roskapostikansioihin, joten viestien perään ei tarvitse kysellä.

Tekstiviesti huomataan nopeasti

Matkapuhelin kulkee taskussa tai käsilaukussa mukana kaikkialle. Lisäksi viestit tarkastetaan useaan otteeseen päivän aikana. Zipwhipin vuoden 2020 laajan kyselyn mukaan 75 % vastanneista oli jo vilkaissut puhelintaan vähintään kerran 30 minuutin sisällä heräämisestään. Lisäksi suurin osa käyttäjistä tarkasti kännykkänsä yli 20 kertaa päivässä ja 16 % jopa yli 50 kertaa. Toinen tutkimus taas väittää, että ihmiset vilkaisisivat puhelintaan jopa 221 kertaa päivässä ja käyttäisivät reilusti yli 3 tuntia päivässä.

Tekstiviestien avausprosentti on korkea

Suurin osa tekstiviesteistä luetaan kolmen ensimmäisen minuutin sisällä. Tekstiviestien avausprosentin väitetäänkin olevan yli 90 % maailmanlaajuisesti. Tätä voi verrata esimerkiksi sähköpostien avausprosenttiin, joka on vain reilu 20 %. Tämä näkyy esimerkiksi avaamattomien viestien määrässä. Zipwhipin mukaan keskiarvoisesti kuluttajilla on jopa 96 lukematonta sähköpostiviestiä, kun taas tekstiviestien osalta lukemattomien viestien määrä on vain 0,5. Tekstiviestit tavoittavat vastaanottajan jopa paremmin kuin puhelut, sillä tuntemattomasta numerosta tulevaan puheluun ei usein edes vastata.

Oli kyse sitten muistutusten tai toimitusehtojen lähettämisestä, asiakaskokemuksen mittaamisesta, mobiilimarkkinoinnista tai sijaisten rekrytoinnista – tekstiviestin käyttömahdollisuudet ovat moninaiset. 

Ryhmätekstiviestit

Mobiilimarkkinointia kustannustehokkaasti

Ratkaisumme